Skärgårdens skrotinsamling 2021

Insamlingsfartyget besöker Pargas och Kimitoöns skärgård i juli och tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot.

Bygg- och städavfall tas emot mot en avgift. Bygg- och städavfallet packas i LSJH:s storsäckar som fr.o.m. 1.4 säljs på LSJH:s sorteringsstationer ända tills insamlingen börjar. Säckar kan även köpas under insamlingen från insamlingsfartyget M/S Roope. Priset för en säck på 1 kubik är 89 euro och då ingår mottagnings- och transportavgift.

Mer noggranna instruktioner och anvisningar

Insamlingens tidtabell 2021

Insamlingens tidtabell är riktgivande och ändringar till följd av väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga.

Hållplatsernas koordinater

Måndag 5.7.2021

kl. 10.00–11.00 SJÄLÖ, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
kl. 12.30–13.30 INNAMO, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
kl. 14.30–15.30 PAKINAIS, Rimito, förbindelsebåtsbryggan
kl. 16.00–18.00 RUOTSALAIS, Rimito, förbindelsebåtsbryggan

Tisdag 6.7.2021

kl. 9.00–10.00 LEMPNÄS, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
kl. 10.30–11.30 YTTERSTÖ, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
kl. 12.30–13.30 ÄPPLÖ, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
kl. 14.30–15.30 NÅTÖ, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
kl. 16.30–17.30 ÅSELHOLM, Iniö, förbindelsebåtsbryggan

Onsdag 7.7.2021

kl. 9.00–10.00 MASKINNAMO, Korpo, förbindelsebåtsbryggan
kl. 11.00–13.00 ÅVENSOR, Korpo, förbindelsebåtsbryggan
kl. 14.30–15.30 STORPENSOR, Korpo, förbindelsebåtsbryggan
kl. 16.30–17.00 BERGHAMN LUK, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
kl. 17.30–18.30 BERGHAMN (HÄRMO), Houtskär, förbindelsebåtsbryggan

Torsdag 8.7.2021

kl. 9.00–10.00 BERGHAMN, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
kl. 11.30–13.30 NÖTÖ, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
kl. 15.30–16.30 STENSKÄR, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
kl. 17.00–18.00 GULLKRONA, Nagu, förbindelsebåtsbryggan