Under uppdateringen av kassaprogrammet tors 15.8. kl 8-9 tas endast kontantbetalningar emot på avfallscentralerna

Avfallscentralernas kassaprogram uppdateras tors 15.8. fr.o.m. kl. 8. Under uppdateringsarbetet går det tyvärr inte att betala med kort på avfallscentralerna Toppå och Korvenmäki, utan endast kontantbetalningar kan tas emot.

Uppdateringsarbetet beräknas ta ca en timme. Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra.