Upphandlingsringens avfallsverk och Fortum har förlikats

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos
Fortum Waste Solutions Oy

Avfallsverken i sydvästra Finlands upphandlingsring och Fortum Waste Solutions Oy (Fortum, f.d. Ekokem Oyj) nådde förlikning i ett ärende som rörde skadestånd till upphandlingsringen. Avfallsverken stämde Fortum för avtalsöverträdelse i början av 2019, då bolaget enligt avfallsverken i april 2017 utan grund dragit sig ur att göra anskaffningssavtal för tjänsten om utnyttjande av samhällsavfall. Fortum har i sin tur bestridit avfallsverkens yrkanden i sin helhet som ogrundade.

Kommunernas avfallsverk Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH), Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy och Rauman Seudun Jätehuoltolaitos har enats sin tvist med Fortum som gällde konkurrensutsättningen av tjänsten om utnyttjande av samhällsavfall.

– Vi nådde en kompromiss om ersättning i gott samförstånd. Det hade inte gynnat någon av parterna att fortsätta talan på rättslig väg. Avfallsverken har redan hittat nya ersättande lösningar för att utnyttja samhällsavfall. I det här fallet är en mager förlikning bättre än en mångårig fet strid, sammanfattar LSJH:s vd Jukka Heikkilä.

-Samarbetet mellan avfallsverken och Fortum kring cirkulär ekonomi fortsätter, säger Fortums verksamhetschef Kalle Saarimaa.

Avfallsverken lämnade in en stämningsansökan till Västra Nylands tingsrätt i januari 2019. Grunden för avfallsverkens skadeståndskrav var förlorade konkurrensutsättningskostnader.

I den lösning som vann konkurrensutsättningen enligt upphandlingen skulle Fortum bygga ett avfallskraftverk i Salo. Fortum gick dock inte med på att förverkliga tjänsten för utnyttjande av avfall åt upphandlingsringen och avfallsverken blev tvungna att avbryta konkurrensutsättningen i september 2017.