Utkast till avfallstaxa i Sydvästra Finland 2017

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd ber om utlåtande om taxautkastet.

Utkastet till avfallstaxan planeras träda i kraft den 1.1.2017. Det gäller följande kommuner och städer: Aura, St. Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, St. Mårtens, Virmo, Nådental, Nousis, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo.

Taxautkastet grundar sig på avfallslagens (646/2011) paragrafer 78 och 79. I utkastet bestäms grunder för de offentliga avfallsavgifterna angående avfallet och avfallshanteringsservice som är på kommunernas ansvar (bl. insamling och behandling av hushållsavfall och avfall som uppstår i offentliga verksamheter). Utkastet till avfallstaxan innehåller även grunder för avfallshanteringens grundavgift. Tabeller över de föreslagna euromässiga avfallsavgifterna finns som bilagor till taxan.

Utkastet till avfallstaxan finns på allmänt påseende under tiden 9.11.–23.11. i dessa kommuners och städers ämbetsverk, som taxan gäller. Dessutom är utkastet till påseende på Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s internetsidor, www.lsjh.fi.

Skriftliga kommentarer och utlåtande om taxautkastet kan inlämnas senast den 23.11.2016 kl 15. Utlåtanden och kommentaren ska sändas per post till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd PB 355, 20101 Åbo eller per e-post till jatehuoltolautakunta@turku.fi. Rubriken för utlåtandet bör vara ” utlåtande om utkastet till avfallstaxan”.