Utvidgade säsongöppettider införs på sorteringsstationerna – De ambulerande insamlingarna fortfarande på paus på grund av coronan

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer övergår till utvidgade säsongöppettider efter påsken. Öppettiderna utökas vid alla 12 sorteringsstationer från Utö till Yläne. Utökningarna förväntas lätta på besökstopparna under rusningstiderna. De ambulerande avfallsinsamlingarna är fortfarande avbrutna på grund av coronavirussituationen.

LSJH:s sorteringsstationer övergår till förlängda säsongsöppettider från och med den 6 april. De utvidgade öppettiderna gäller fram till slutet av oktober.

– Utöver de vanliga vardagsöppettiderna betjänar sorteringsstationerna under sommarperioden även under endera den första eller den sista lördagen i månaden. Sorteringsstationerna Toppå i Åbo och Korvenmäki i Salo betjänar under april–maj och september-oktober därtill under alla helgfria lördagar, berättar Petri Lehtinen, LSJH:s serviceförman.

I Houtskär, Kimitoön, Korpo och Pemar blir det förlängningar i vardagsöppettiderna i och med sommarperioden, och Utö station är öppen under alla helgfria lördagar för dem som är bosatta på ön. Dessutom har Kimitoöns sorteringsstation öppet i juli-augusti även på söndagar, på samma sätt som under förra sommaren.

På grund av epidemisituationen bör kunderna vara särskilt uppmärksamma på att hålla säkerhetsavstånd och god handhygien då de besöker LSJH:s sorteringsstationer. På sorteringsstationerna går det endast att betala med kort och kunderna rekommenderas starkt att använda mask.

– Våren är traditionellt den mest livliga tiden på våra stationer. Vi hoppas att de utökade säsongsöppettiderna minskar på besökstopparna, eftersom det efter påsken är möjligt att besöka stationerna under allt flera dagar i veckan. Nu lönar det sig dock inte att besöka stationerna med hela familjen och det är också värt att överväga om det verkligen är nödvändigt att besöka sorteringsstationen i denna epidemiologiska situation, påminner Lehtinen.

På LSJH:s område finns det totalt 12 sorteringsstationer från Utö till Yläne. Sorteringsstationerna ligger i anslutning till avfallscentralerna Toppå i Åbo, Korvenmäki i Salo, Isosuo i Reso och Rauhala i Pargas samt i Auranmaa, Houtskär, Kimitoön, Korpo, Pemar, Bjärnå, Yläne och Mörttilä på Utö.

De ambulerande insamlingarnas coronaavbrott fortsätter

LSJH:s ambulerande avfallsinsamlingar avbröts i början av mars på grund av den rådande coronavirussituationen. Eftersom den epidemiologiska situationen inte har lättat i Egentliga Finland, fortsätter avbrottet i avfallsinsamlingen även under april. Avbrottet berör rundorna med Pop up-sorteringsstationen och med den mobila sorteringsstationen Siira.

Avbrottet innebär att de för Siira inplanerade anhalterna i Vikom i Nagu 13.4, i Norrskata i Houtsala 20.4 och i Virmo centrum 27.4 är inställda.

För Pop up-sorteringsstationen uteblir anhalterna i Merimasku i Nådendal 14.4, i Kimito centrum 21.4 och i S:t Bertils i Salo 28.4.

– Vi kan ännu heller inte fortsätta med de mobila avfallsinsamlingarna. Om avfallet inte orsakar större olägenheter där hemma så kan det förvaras där ännu en tid eller om nöden är stor, kan de föras till den närmaste sorteringsstationen. Det går också att mot en separat avgift beställa hämtning hemifrån för avfallet, instruerar Lehtinen.

Avfallscentralernas och sorteringsstationernas öppettider och noggrannare kontaktuppgifter hittas på adressen www.lsjh.fi/sv/avfallsmottagning/avfallscentraler-och-stationer/.