Den nya För morgondagen-tidningen delas ut 13.10

Sydvästra Finlands Avfallsservices nya kundtidning För morgondagen delas denna vecka ut till alla hem i Åbo och Saloregionen. Tidningen är de nu fusionerade Åbonejdens Avfallsservices och Rouskis första gemensamma kundtidning. Sammanlagt delas över 246 000 tidningar ut vilket betyder att tidningen är en av Egentliga Finlands största kundtidningar.

Tidningens namn är härlett från bolagets devis ”Vi belastar morgondagen mindre”. Bolaget arbetar målmedvetet för att minska mängden avfall och morgondagens miljöbelastning.

I det första numret presenteras det av 17 kommuner ägda bolagets service för kommuninvånarna. På verksamhetsområdet, som sträcker sig från Virmo till Salo och skärgårdens Utö, finns 12 avfallscentraler och sorteringsstationer, 16 mottagningsplatser för farligt avfall, 490 återvinningspunkter samt ambulerande insamlingar både i skärgården och på fastlandet. I tidningen kan man också bekanta sig med den kostnadsfria avfallsrådgivningen och rådgivningen kring hållbar konsumtion som når cirka 18 000 personer årligen ansikte mot ansikte.

Kocken Kari Aihinen, som besökte det populära Saa syödä-evenemangetoch som också är känd från programmet Kaappaus keittiössä, berättar om sina tankar kring matsvinnet. Vi har också besökt Kimitoöns förra kommundirektör Tom Simola i hans hem och diskuterat avfallsservicen sedd ur politikerns och familjefaderns synvinkel.

Tidningen innehållet mycket information om bioavfallsinsamlingen som inleds vid årsskiftet. Insamlingen berör över 170 000 personer bosatta i husbolag i Åbonejden.

På mittuppslaget hittar du som bekant ett uppdaterat sorteringsuppslag. Uppslaget kan rivas loss och sättas upp till exempel i sopskåpet så finns sorteringsinstruktionerna framme då de behövs. I tidningen finns också tidtabeller för de ambulerande insamlingarna.

Tidningen har sänts ut till områdes invånare både som adresserad och oadresserad försändelse. Tidningen delas på finska ut som offentligt meddelande till områdets invånare och på svenska som adresserad försändelse till de svenskspråkiga hushållen. I Kimitoön och i Pargas delas tidningen ut adresserat utgående från språkkod.

Tidningen kan också läsas via denna länk:

För morgondagen hösten 2015