Vår kundrådgivning är överbelastad – det går bra att göra kompostanmälan 2023

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) kundrådgivning har överbelastats av förfrågningar gällande i huvudsak komposteringsregistret och insamlingen av bioavfall. Vi beklagar olägenheten och rekommenderar att ni återkommer i januari.

Komposteringsanmälan gäller de invånare som redan komposterar sitt bioavfall. Du som ännu inte etablerat en egen kompost, behöver inte göra kompostanmälan. Det går bra att anmäla en ny kompost på 2023 års sida, likväl i e-tjänsten som med pappersblanketten. Med hjälp av kompostregistret kan vi uppskatta mängden bioavfall som återvinns i fastigheter och förbereda oss för att utvidga separatinsamlingen av bioavfall i vårt område år 2024.

Tidtabeller och praktiska arrangemang gällande insamling av bioavfall varierar i olika delar av Finland. I vårt verksamhetsområde övergår ansvaret för bioavfallsinsamlingen till LSJH stegvis under första hälften av 2024.