Vår verksamhet återgår till det normala i och med lindrigare coronabegränsningar

De lindrigare koronabegränsningarna orsakar denna gång postivia förändringar i vår verksamhet. Lindingarna gäller bland annat offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus.

Samtliga begränsningar har lyfts från sammankomster utomhus, vilket innebär att våra ambulerande insamlingar Siira och Pop up-sorteringsstationen kan fortsätta sina vanliga rundor från och med 2.2.2022. Tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna hittar du i vår händelsekalender.

Liksom de ambulerande insamlingarna återgår även resten av verksamheten till det normala:

Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 28.1.2022