Vårens helgdagar och den rådande coronavirussituationen inverkar på avfallskärlens tömningsdagar

På grund av helgdagarna under första maj och Kristi himmelsfärdsdag kan tömningen av avfallskärlen avvika från det sedvanliga med en eller två dagar under våren. Även den rådande coronavirussituationen kan ändra på tömningsdagen, eftersom entreprenörerna förbereder sig för möjliga sjukfrånvaron.

I Reso började avfallskärlen tömmas av en ny entreprenör i början av april och detta kan ha lett till att avfallskärlets tömningsdag har ändrat permanent för en del av invånarna. Det egna avfallskärlets tömningsdag kan kontrolleras via vår e-tjänst. Det lönar sig dock att komma ihåg att den rådande coronavirussituationen kan inverka även dessa tömningar på ovannämnda sätt.