Vårens rundturer pågår som bäst

På Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) rundturer, som inleddes i april, får regionens åttondeklassister igen bekanta sig med sortering och cirkulär ekonomi. Under våren 2018 får åttondeklassisterna från Åbo, Reso, Rusko, Salo och Kimitoön utöka sin miljökunskap.

Varför lönar det sig att sortera? Vad händer med avfallet? Hur ska man konsumera på ett mera hållbart sätt med tanke på miljön? Åttondeklassisterna får svar på många avfallsrelaterade frågor under de närmaste veckorna på LSJH:s rundturer.

LSJH bjuder årligen in åttondeklassisterna från sitt verksamhetsområde att bekanta sig med avfallsservicen. Samarbetet med skolorna stöder målsättningarna för miljöfostran som fastställts i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Rundturer ordnas på våren och hösten och under dem får de unga bekanta sig med sorteringsstationen på sitt område, verksamheten på en återvinningscentral samt LSJH:s dynamiska utställning med avfallstema.

– Under rundturen vill vi få ungdomarna att fundera över sina konsumtionsvanor samt förstå hur viktigt det är att sortera rätt, så att avfallet kan utnyttjas på bästa möjliga sätt, berättar LSJH:s miljörådgivare Mikaela Sundqvist.

Eleverna från Åbo, Reso och Rusko bekantar sig med Toppå avfallscentral, LSJH:s besökscenter Kahmari samt Åbo Ekotorg. I Salo besöker eleverna Korvenmäki avfallscentral och Salo EkoCenter. I Kimitoön bekantar sig eleverna med Kimitoöns sorteringsstation, Ekocenter i Dalsbruk samt Dalsbruks ämbetshus, var utställningen har byggts upp.

– Utställningen har olika uppgifter, med vilka eleverna får testa sina kunskaper. De unga kommer bättre ihåg rundturens lärdomar när de får öva på de saker som berättats under runden i praktiken, förklarar Sundqvist.

Vårens rundturer körde igång i april med eleverna från Åbo, Reso och Rusko. I maj beger sig eleverna i Salo och Kimitoön på tur. Den guidade rundturen tar ca två timmar. LSJH bjuder grupperna på busstransport från skolan samt guidning på besöksställena, så turen är kostnadsfri för skolan. Rundturerna är en del av LSJH:s avfallsrådgivning som finansieras med avfallsservicens grundavgift.