Vi har förnyat vårt kundhanteringsprogram

Vi har förnyat vårt kundhanteringsprogram under veckoslutet för att vi i fortsättningen ska kunna betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. Vi gör vårt bästa för att våra kunder ska god och smidig service trots att det nya systemet ännu kräver speciell noggrannhet av vår kundservicepersonal. Vi hoppas på ert tålamod vid eventuella förseningar.

Under veckoslutet har det bolag som har hand om vårt telefonsystem gjort uppdateringar i systemet så att telefontrafiken ska fungera utan de problem vi hade förra veckan.

Tilläggsuppgifter från kundtjänsten: 0200 47470 må-fre 9-15 (lsa/msa) eller kundtjanst@lsjh.fi