Vi söker en byggaktör med placering i Salo eller i Åbo

Nu söker vi förstärkning till vår byggrupp. Som byggaktör på LSJH består din uppgift av att utgående från ditt sakkunnande organisera byggprojekthelheter, allt från att leda planeringen till beställaruppgifter. Du kommer att arbeta inom vår utvecklingsavdelning. Din huvudsakliga arbetsplats finns antingen i Salo eller i Åbo. Byggprojekten utförs på våra sorteringsstationer och avfallscentraler, i enlighet med olika miljökrav. 

Vanliga byggprojekt som du kommer att ha att göra med är till exempel: 

– strukturer på stationsfältet för avfallshantering och avfallsmottagning 

– teknik och system för vår basverksamhet på stationerna 

– strukturer för försegling och intäckning av avstjälpningsplatser 

Vi förväntar oss att du har avlagt lämplig examen (DI, ing. YH, BI, BM) samt har några års erfarenhet av självständiga ansvarsuppgifter inom byggbranschen. Du hanterar ledigt flera projekt samtidigt, presterar även under tryck och rapporterar smidigt om projektstatus. 

Även om du ännu inte riktigt känner dig som en fullfjädrad byggaktör så uppmuntrar vi dig att söka i alla fall. Du har hela vårt erfarna byggteam som stöd, dessutom ser vi till att du får tilläggsutbildning där du anser att behov finns. De kommande åren kommer att föra med sig en hel del varierande byggprojekt i vårt bolag. Den här positionen ger dig chansen att själv påverka vilka banor din utveckling går i, på vägen till en tvättäkta expertposition inom cirkulär ekonomi. 

Utöver en konkurrenskraftig lön erbjuder vi framstående personalförmåner och en intressant position i främsta ledet inom utvecklingen av cirkulär ekonomi. Vi tillämpar Avainta rf:s kollektivavtal i denna rekrytering. 

Har du frågor kring denna lediga position? Kontakta vår byggingenjör Tommi Itkonen, 040 867 0170.  

Skicka in en fritt formulerad ansökan, CV och löneanspråk (på finska) senast 15.11.2021 via vår rekryteringskanal: www.lsjh.fi/sv/tjanster/sok-jobb-hos-oss