Vi söker en innovativ utvecklingschef för att leda våra projekt för cirkulär ekonomi och byggentreprenader

En övergång till cirkulär ekonomi är ofrånkomlig för att vår gemensamma produktion och konsumtion inte ska överstiga bärkraften av vår planet. Har du lust att vara med och rädda världen – bokstavligen?

Denna post på Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) är helt ny och skräddarsys som en del av styrningen av bolagets nya ansvarsområde. Utvecklingschefen/chefen för cirkulär ekonomi kommer i huvudsak att ansvara för byggentreprenader, övriga forsknings- och utvecklingsprojekt samt miljöövervakning och dess rapportering.

Du kommer bland annat att vara ansvarig för:

  • planering, genomförande och budgetering av projekt och entreprenader
  • ledningsuppgifter och rekrytering i din egen organisation
  • beredning och rapportering av ärenden inom ditt eget ansvarsområde tillsammans med intressenter

Vi önskar att du har erfarenhet av att leda omfattande helheter. Stresstålighet, flexibilitet och erfarenhet av övriga ledningsuppgifter är attribut som bidrar till framgång i denna post. I synnerhet uppskattar vi din föreställningsförmåga, kreativitet och förmåga att förankra nya processer och verksamhetsmodeller i bolaget. Med ditt exempel uppmuntrar du hela organisationen till att tänka och handla utvecklingsvänligt.

Vad vi förutsätter av dig:

  • lämplig högskoleutbildning
  • utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift
  • goda kommunikationsfärdigheter
  • ett genuint intresse för nya teknologier, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Utöver en konkurrenskraftig lön erbjuder vi framstående personalförmåner och en intressant position i främsta ledet inom utvecklingen av cirkulär ekonomi. Eftersom positionen är ny, har du möjlighet att påverka och omforma din uppgiftsbeskrivning och hur arbetet ser ut i praktiken. I din roll kommer du även att höra till bolagets ledningsgrupp. Vi tillämpar Avainta rf:s kollektivavtal i denna rekrytering.

Om du har ytterligare frågor gällande posten, kontakta LSJH:s VD Jukka Heikkilä, tel. 044 727 6801, e-post jukka.heikkila@lsjh.fi.

 

Skicka in en fritt formulerad ansökan, CV och löneanspråk senast 15.08.2021 via vår rekryteringskanal: https://rekry.lsjh.fi/MepRekry